کاربرد الیاف شیشه

الیاف شیشه به دلیل دارا بودن الاستیسیته بالا ، وزن مخصوص پایین و مقاومت در برابر شوکهای حرارتی ، قیمت پایین و عایق الکتریکی در موارد ذیل می تواند مورد توجه باشد.

یه عنوان مثال در صنایع عایق کاری ، الکتریکی و صوتی صنایع ورزشی ، ایزوله نمودن لوله های فلزی در صنایع هوا فضا خودروسازی، نیروگاههای بادی ، کشتی سازی ، صنایع نظامی ، الکترونیک ، صنایع ساختمان و شیمیایی از آن استفاده می گردد که در چند نوع بافته شده ، بریده شده و پشمی ارائه می گردد.