انواع رزین های پلی استر غیر اشباع

رزین های پلی استر ایزو ( ایرانی و خارجی)

رزین های پلی استر ارتو ( ایرانی و خارجی)

مواد مصرفی

ژلکوت های پلی استر

ژلکوت های پلی استر ایزو ( ایرانی و خارجی)

ژلکوت های پلی استر ارتو (ایرانی و خارجی)

1. پاشش با دستگاه ژلکوت پاش

2.دستی با قلمو

رزین ونیل استر

رزین های ونیل استر ( Bisfenol A ) ایرانی و خارجی

رزین ونیل استر ( Novolak) خارجی