الیاف کولار چیست؟

الیاف کولار نسبت به شوک حرارتی و ضربه از خود مقاومت بالایی نشان می دهد و امروزه در صنایع نظامی و کشتی سازی کاربرد وسیعی داشته آن چنانکه تمام جلیقه و خودروهای ضد گلوله از  الیاف کولار تهیه می شود. و در صنایع ورزشی به عنوان لباس های محافظ در مسابقات موتور سواری و اتومبیل رانی و در بادبان سازی از آن استفاده می شود.