الیاف خرد شده شیشه

مشخصات فنی الیاف خرد شده شیشه به شرح زیر است: