الیاف خرد شده کربن

مشخصات فنی الیاف خرد شده کربن به شرح زیر است: