اسید پراکسید – کبالت – واکس چیست؟

متیل اتیل کتون پراکسید

تولید شده بوسیله بهترین تکنیک و کارشناسان مشهور خارجی دارای بهترین کیفیت بین المللی موارد مصرف در رزین های پلی استر در حداقل درجه حرارت پورسه های ریخته گری و لایه گذاری

کبالت

موارد مصرف در رزین های پلی استر به عنوان شتاب دهنده استفاده می گردد.

واکس جداکننده

جدا کننده بسیار قوی که با مواد مصنوعی برای جدا سازی درجه حرارت بالا در چرخه های بسیار فرموله شده است .قابلیت سطوح بسیار براق سهولت کاربری، مقاومت شیمیایی و دارای بهترین خاصیت جداکنندگی