اروزیل – فیلر چیست؟

فیلر

کربنات کلسیم، سیلیس، پودر آلومینیوم، تری هیدرات آلومینیوم (تاخیر انداز آتش)، تیتان KA100کره


اروزیل

کاربرد : جلوگیری از فروکش کردن، خم شدن یا شکم دادن و افزایش ضخامت

1. رنگ کردن و پوشش دادن

2. رزین پلی استر غیر اشباع، رزین های چند لایی (لمینيت) و ساخت ژلکوت

3. چسبدارکردن و ساخت بتونه

4. چاپ جوهر

5. ساینده کابل

6. نگهدارنده گیاه

7. غذا و لوازم آرایش