ابزار آلات

غلطک پشمی، نخی، پوست بره غلطک هواگیری فلزی.

برس مخصوص هندلی آپ رزین های اپوکسی و پلی استر